Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021

a Metropolis Hotel - 22 Siggrou Str. P.C54630Thessaloniki -Greece Tel: +30 2310 530.363 - Fax:+30 2310 539.910 E-mail: info@neametropolis.com.gr MHTE 0933K060B0669900κός Τουρισμός μέσω Ο.Α.Ε.Δ ( Διανυκτερεύσεις από 1/8/2020 έως 31/7/2021)Τουρισμός για Όλους (Διανυκτερεύσεις από 15/7/2020 έως 30/12/2021 )

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 2310.566.792

Μέσω e-mail στο info@neametropolis.com.gr